A társaság felügyelő bizottsága

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI

 

Nagyné dr. Branszeisz Katalin – elnök
Megbízatásának időtartama: 2020. október 14. – 2025. október 14.

Dr. Csákay Zoltán
Megbízatásának időtartama: 2021. szeptember 29. – 2025. október 14.

Mezeiné Szabó Judit
Megbízatásának időtartama: 2021. szeptember 29. – 2025. október 14.

Felügyelő Bizottság elnökének díjazása: 100. 000,- Ft/hó

Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: 60. 000,- Ft/hó

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai – a Társaságnál munkaviszonyban álló tagot kivéve – más javadalmazásra nem jogosultak.

A jogviszony megszűnése esetén sem az elnök, sem a tagok nem jogosultak pénzbeli juttatásra.