Térkép, cégadatok

Cégadatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaság

Hivatalos neve: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: Alföldi Nyomda Zrt.
Székhelye: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
Postacíme: 4001 DEBRECEN, Pf. 15
Cégjegyzékszáma: 09-10-000112
Besorolási fokozata: zártkörűen működő részvénytársaság
Adószáma: 11147729-2-09

 

 

Statisztikai számjele: 11147729-1812-114-09
A Társaság alapítója: Állami Vagyonügynökség
Tag: Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft.,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Tiszántúli Református Egyházkerület
Az Alapítói jogok gyakorlója: a Társaság Közgyűlése

Küldjön üzenetet

 

    Az üzenettel kapcsolatos adatkezelésünket adatkezelési tájékoztatónkból ismerheti meg.