A társaság könyvvizsgálója

A Társaság könyvvizsgálója: FAIR-CONTROL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság
4027 Debrecen, Szabó Lőrinc u. 33.
engedély szám: 000543
cégjegyzékszám: 09-09-002781
A könyvvizsgálatért személyében felelős neve: Dr. Ertseyné dr. Tóth Mária
könyvvizsgálói ig.sz.:002622