Történeti kronológiánk

1560 decembere: Huszár Gál protestáns vándorprédikátor nyomdájával az ellenreformáció üldözése elől Kassáról Debrecenbe menekül, s befejezi (Moson)magyaróvárott megkezdett Énekeskönyvének nyomdai munkáit. Működésbe hozott sajtójával létrejön a történelmi Magyarország időrendben 9. nyomdája.

1561 májusa: Megkezdődik a debreceni nyomda első termékének, Melius Juhász Péter Szent Pál apostol leveleinek magyarázata… című könyvének nyomtatása.

1571. február: a nyomda első ismert helyére, újonnan megvásárolt Péterfia utcai telkére költözik, a mögötte lévő zsákutca egészen 2008-ig (mikor is a városrendezés áldozatául esik) Nyomtató utcaként volt ismert.

1618–33: Örökösödési perek után a város saját tulajdonába veszi a korábban magánvállalkozásként működő nyomdát.

1719: Az újraindult nyomdát tűzvész pusztítja el, utódját a városházán indítják be.

1855: Munkába áll az első gyorssajtó, melyet néhány év alatt két újabb követ.

1905: Jelentős műszaki fejlesztés után a városvezetés határozatot hoz: „a városi nyomda, mint önálló iparvállalat, külön kezelés alá vétetik”, azaz városi tulajdonban álló, önállóan gazdálkodó modern ipari üzemmé válik.

1910: A vidéki nyomdák közül elsőként a debreceni szerel fel szedő­gépeket.

1918: A fejlődő nyomda számára szűkké válik a városházi elhelyezés, ezért megvásárolják a Fémárugyár Böszörményi úti épületét, a nyomda jelenlegi telephelyét, melyben az átalakítások után 1921-ben indul meg teljes erővel a munka. A Tiszántúli Református Egyházkerület társtulajdonosa lesz a nyomdának. A megnőtt tőkével, az egyház tekintélyével és tankönyv-monopóliumával a nyomda terjeszkedik, két kisnyomdát is magába olvaszt, megnyitja a Méliusz könyvkereskedést.

1924: Komplett modern könyvkötészetet szerelnek fel.

1941–44 elejéig: A nagyarányú épület- és műszaki fejlesztés eredményeképpen a nyomda összesen 42 motormeghajtású géppel dolgozik, munkásainak és tisztviselőinek száma meghaladja a 170 főt.

1948: A vállalatot állami tulajdonba veszik, irányítását a könnyűipari minisztérium látja el.

1949: Az államosított nemzeti vállalat felveszi az Alföldi Nyomda nevet.

1960: A mintegy 80 tanulóval együtt a létszám megközelíti a 400 főt.

1964: Államilag finanszírozott beruházás keretében új üzemcsarnok, raktár és kultúrterem épül, bővül és korszerűsödik a géppark.

1967: Üzembe állnak az első ofszet tekercsnyomó gépek, melyek egyikén az országban először itt készül színes nyomású napilap.

1970: A megnövekedett nyomókapacitás kiegészítésére bevezetik az olvadó műanyag ragasztót alkalmazó könyvkötő technológiát.

1975: Megjelenik a fényszedő technológia. A nyomda a számítógépes szövegfeldolgozásra saját, korát megelőző rendszert fejleszt ki. A városi tulajdonban működő Szabadság Nyomda beolvad az Alföldi Nyomdába.

1976–78: A saját erőből végrehajtott nagyszabású beruházás eredményeként épülő új csarnokban működni kezd a Cameron–Sheridan gépsor, a világ akkor legtermékenyebb könyvgyártó rendszere. Létrejön az ország harmadik nappali tagozatos nyomdaipari szakközépiskolája.

1980-as évek közepe: A vállalkozás főként könyvkötészeti, de szedési és nyomtatási munkákra is, helyi lakosokat foglalkoztató üzemeket hoz létre Püspökladányban és Hajdúböszörményben. Ekkor éri el dolgozói létszámban (1052 fő) és termelési mennyiségben (44 millió db könyv) legnagyobb méretét.

1990: Gyakorlatilag eltűnik az ólomszedés és az azt felhasználó magasnyomtatás.

1993. június 30.: Az Alföldi Nyomda állami tulajdonban álló részvénytársasággá alakul át.

1996: A nyomda minőségbiztosítási rendszere megszerzi az ISO 9002 szabvány szerinti tanúsítást.

1998: A részvények döntő hányada a menedzsment és a dolgozók tulajdonába kerül.

2001: A formakészítésben modern digitális eljárások és eszközök váltják fel a korábbi műveletigényes technológiákat.

2002: Egy- és négyszínnyomó digitális nyomógépek munkába állításával a legújabb sokszorosítási eljárás is meghonosodik az öreg falak között.

2001–03: A nyomtatókapacitás négy- és ötszínnyomó ofszetgépekkel bővül.

2004: A kötészeti munkát új keménytáblás könyvkötő gépsor teszi termelékenyebbé. Megújul a nyomólemez-készítés, a hagyományos hívósor mellett digitális gép kezd működni.

2005: ISO 9001:2015 és ISO 1400,:2015 Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer bevezetése.

2008: Uniós támogatással, de döntően saját forrásból a nyomda jelentős fejlesztést hajt végre, az új üzemcsarnokba korszerű könyv­kötő gépsor kerül. A környezetvédelmi gondolat gyakorlati támogatásaként az évente több ezer tonna papírt használó cég FSC tanúsítás megszerzésével csatlakozik a fenntartható erdőgazdálkodáshoz.

2015: A következő nagy fejlesztési hullámban üzembehelyeznek egy új Kolbus KM 473 ragasztókötő gépsort, egy Heidelberg XL-106 és egy Heidelberg CD 102 íves ofszetgépet, egy KBA Compacta 418 heat-set nyomógépet, az ezekhez szükséges Agfa Avalon CTP berendezést, valamint bevezetésre kerül az ISO 50001, energiairányítási rendszer.

2016: Bevezetésre kerül az ISO 12647-2:2013 colour management rendszer.

2017: Az újabb fejlesztési hullámban beszerzésre kerül egy Kolbus KM 610 ragasztókötő gépsor, egy Aster Evo cérnafűző, egy Polar n115 egyenesvágó valamint egy Heidelberg XL 75 nyomógép.

2018: Megépül egy 960 raklap befogadására alkalmas klimatizált ívelőkészítő raktár.