A társaság ügyvezetője

A Társaság képviselője, vezető tisztségviselője: György Géza vezérigazgató

A Társaság vezető tisztségviselőjének alapbére: bruttó 2. 500. 000,- Ft/hó

A Társaság vezető tisztségviselője részére éves prémium vagy jutalom adható a Társaság
hatályos Javadalmazási, illetve Juttatási Szabályzata alapján.

A Társaság vezető tisztségviselőjére irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő mértéke: a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint.

Az Mt. 228. § (versenytilalom) alapján a vezető tisztségviselő munkaszerződésében kikötött
időtartam 1 év, a kötelezettség vállalásának ellenértéke a tilalmi időszak teljes tartamára a
vezető tisztségviselő nettó alapbére 1/3-ának megfelelő összeg.